Category: Business, Sales

Business, Sales

Điêu khắc lông mày

Điêu khắc lông mày (Microblading) thật ra là một bước phát triển cải tiến áp dụng công nghệ hiện đại trên nền tảng kỹ thuật phun xăm truyền thống. Quy trình dạy nghề điêu khắc chân mày xã ngư lộc khắc chân mày xuất phát từ Hàn Quốc. Sau đó lan rộng ra các quốc […]